Nasza szkoła

Czesne

Opłata miesięczna: 675 zł

Wpisowe (jednorazowe): 500 zł

*Zniżka dla rodzeństw: 10% na każde kolejne dziecko.

Nie chcemy, aby możliwości finansowe zgłaszających się do nas Rodziców, były przeszkodą do rozpoczęcia edukacji dziecka w naszej placówce. W związku z tym, w razie potrzeby, plan płatności ustalany jest dla danej Rodziny indywidualnie.

szkoła w Kozach
szkoła w Kozach
szkoła w Kozach
szkoła w Kozach