Nasza szkoła

Filozofia i misja szkoły

Mówiąc o edukacji, zwykle mamy na myśli przekazywanie wiedzy. My wiemy, że to za mało! Nauczanie w szkole nie może ograniczać się do funkcji poznawczo-kształcącej, równie ważne jest wychowanie.

Szkoła w Kozach

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dla swojego dziecka. Naszym zadaniem jest wpieranie ich w kształceniu i rozwoju (zarówno intelektualnym, duchowym jak i moralnym) młodego człowieka jako osoby.

Model edukacyjny w naszej szkole opiera się na kształtowaniu całościowym (integralnym, zwanym edukacją spersonalizowaną), dlatego oprócz wpajania wiedzy, kształtujemy również nawyki, rozwijamy cnoty, pracujemy nad charakterem, nie zapominamy o formacji duchowej oraz rozwoju fizycznym. Wszystko to odbywa się w atmosferze wzajemnego szacunku, wyrozumiałości i akceptacji.

Szkoła w Kozach
Szkoła w Kozach

JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE SUKCES EDUKACYJNY JEST MOŻLIWY TYLKO WÓWCZAS, GDY SZKOŁA BĘDZIE KONTYNUACJĄ ZASAD I WARTOŚCI PANUJĄCYCH W DOMU RODZINNYM.

Szkoła w Kozach

Dlatego właśnie proponujemy system „szkoły rodzinnej”, polegający na ścisłej współpracy pedagogów dziecka z jego rodzicami. Ma ona na celu wspólne ustalanie celów i zadań, zmierzających do maksymalnego rozwoju dziecka, nie zapominając przy tym o jego indywidualnych predyspozycjach, możliwościach i umiejętnościach.

Szkoła w Kozach

A to wszystko dlatego, że wiemy, iż systematyczna praca, wytrwałość i wysiłek (zarówno ucznia, jak i jego rodziców i nauczycieli), zawsze się opłacają i przynoszą efekty.

Szkoła w Kozach
Szkoła w Kozach