Nasza szkoła

Kadra pedagogiczna

Nasza kadra pedagogiczna to zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, pracujących z pasją, ceniących kreatywność, profesjonalizm i zaangażowanie. Nauczyciele zapewniają dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju – pełne wyzwań i eksperymentów, doceniają oryginalność działania, myślenia i tworzenia. Dbają o prawidłową organizację procesu dydaktycznego, wykorzystując najnowszą wiedzę merytoryczną i metodyczną.

Nasi nauczyciele wspólnie z rodzicami wypracowują i stosują odpowiednie metody pracy, uczą samodzielności i brania odpowiedzialności za podjęte decyzje, a także za słowa i czyny.

Najbardziej cenne jest jednak to dzieło, które na stałe zostawia ślad w sercu i umysłach młodych ludzi.

św. Jan Paweł II

MOTYWACJA

Szkoła w Kozach

Nasi nauczyciele motywują uczniów do aktywnego udziału w lekcjach oraz rozbudzają pasję zdobywania wiedzy. Są przygotowani do pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Dbają również o kształtowanie pozytywnej samooceny młodego człowieka. Nasi nauczyciele to osoby wymagające nie tylko od uczniów, ale i od siebie.

Szkoła w Kozach

język polski

Alicja B., Kamila K.-P., Aleksandra G.

matematyka

Anna K., Witold S.

język angielski

Renata K., Edyta F.-F., Dagmara B.-K., Anita G., Ann S., Dennis N., Patrycja B.-Ł., Anna J.

język niemiecki

Barbara B., Ewelina A.

język hiszpański

Sabina K.

biologia

Danuta M.

przyroda

Anna S.

geografia

Anna K.F

historia

Aneta W.-N.

WF

Bartosz K., Marta D., Bartłomiej W., Kamil O.

informatyka

Robert Z.

fizyka

Anna K.

chemia

Kornelia W.

WOS

Aneta W.-N.

muzyka

Remigiusz H.

technika

Bożena D.

plastyka

Iwona K.

edukacja do bezpieczeństwa

Anna Z.

zajęcia taneczne

Sara H.

religia

Barbara W., ks. Wojciech M.

pedagog

Aldona G.

psycholog

Anna T.

logopeda

Magdalena B., Ewelina S., Roksana H.

edukacja wczesnoszkolna

Barbara B., Sonia G., Justyna R., Katarzyna W.,

nauczyciel wspomagający

Anna K.,

Roksana H.,

Ewelina S., Daria S.

pomoc nauczyciela

Anna J.

pedagog specjalny

Ewelina S.

bibliotekarz

Roma B.-F.

przygotowanie do zawodu

Maria G.