Nasza szkoła

O nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. K. Wojtyły w Kozach to wyjątkowe miejsce, które powstało z inicjatywy rodziców. Jest widzialnym znakiem zapału i entuzjazmu z jakim uczestniczą oni w wychowaniu i edukacji swoich dzieci. Tworzymy ją w oparciu o model ścisłej współpracy rodziny ze szkołą.

Magdalena Byrska,
Dyrektor Szkoły

„Jako pedagogom i rodzicom przyświeca nam jeden cel – podarować dzieciom najwyższą jakość edukacji, pamiętając o indywidualnych predyspozycjach każdego ucznia. Wykorzystujemy do tego sprawdzone metody projektów, eksperymentów, kinezjologii edukacyjnej oraz samooceny tak, aby każdy nasz uczeń rozpoznał w sobie talenty i zdolności, które będzie rozwijał i doskonalił”.

Daria Szłapa,
zastępca Dyrektora Szkoły

„Nasi nauczyciele skupiają się na tym, aby rozbudzić w dzieciach zamiłowanie do czytania, zdobywania wiedzy o świecie, pielęgnowania swoich pasji oraz czerpania radości z nauki. Uczą, jak zdobywać wiedzę i wykorzystać ją w życiu codziennym. Zarażają swoją pasją i motywują do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju”.

EDUKACJA SPERSONALIZOWANA

Edukacja spersonalizowana, czyli model edukacji realizowany w naszej szkole, opiera się na całościowym kształtowaniu osoby, czego nauczał i do czego zachęcał nasz patron – Karol Wojtyła. Zależy nam na holistycznym rozwoju młodego człowieka, dlatego zajmujemy się jego wszystkimi obszarami, czyli rozumem, wolą, emocjami, ciałem i duchem.

Bez edukacji spersonalizowanej nie da się rozwinąć wszystkich obszarów i potencjału młodego człowieka. Chodzi o budowanie w nim systemu wartości, umożliwienie mu poznania i zaakceptowania siebie, dzięki czemu dowiaduje się w czym może i powinien być lepszy oraz jakie są jego zdolności, a jakie ograniczenia.

szkoła w Kozach

„Działalność wychowawcza naszej placówki opiera się na wychowaniu dzieci i młodzieży zgodnie z nauczaniem naszego świętego patrona. Realizowany przez nas program WYCHOWANIA DO WARTOŚCI jest nie tylko wsparciem i kontynuacją zasad wpajanych przez Rodziców. Nasze doświadczenie wskazuje, że korzystnie wpływa również na rezultaty w nauce. Tak więc pracujemy nad rozwojem strefy umysłu, lecz równie ważne jest dla nas kształcenie społeczne i emocjonalne. Chcemy, aby nasi uczniowie byli w przyszłości dobrymi fachowcami, ale przede wszystkim dobrymi ludźmi”.

Anita Galocz,
zastępca dyrektora szkoły

szkoła w Kozach

Mamy nadzieję, że wiadomości na temat naszej szkoły, wzbudzą u Państwa chęć poznania i współpracy.

ZAPRASZAMY