Oferta

NASZA OFERTA

Szkoła w Kozach

Doświadczona kadra

Zajęcia z doświadczoną, pełną pasji i energii kadrą w klasach liczących do 20 uczniów. Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i rzutniki, tablice multimedialne, iPady dla każdego ucznia podczas zajęć, pomoce naukowe i dydaktyczne.

Szkoła w Kozach

Stała opieka

Szkoła jest otwarta od pn. do pt. od 7.00 do 17.00. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej lub czytelni, jak też cateringu. Istnieje możliwość odrabiania zadań domowych w szkole pod okiem nauczyciela.

Szkoła w Kozach

Nowoczesne nauczanie

Nowoczesne nauczanie poprzez doświadczenie, eksperymentowanie, projekty, pracę w grupach. Korzystanie z nowoczesnych metod uczenia się, wykorzystywanie skutecznych aplikacji edukacyjnych.

Szkoła w Kozach

Wszechstronny rozwój

Dbamy o ducha i ciało. Stała opieka logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego. Codzienne przebywanie na świeżym powietrzu (własny, ogrodzony plac szkolny, boisko zewnętrzne, plac zabaw, spacery).

Szkoła w Kozach

Języki obce

Intensywny program nauczania języków obcych.  Zajęcia z języka angielskiego, w tym z native speakerem, 5 razy w tygodniu Zajęcia z drugiego języka obcego (począwszy od IV klasy)  raz w tygodniu.

Szkoła w Kozach

Wychowanie fizyczne

Rozszerzony program zajęć sportowych (np. klasy I-III: basen, gimnastyka artystyczna, judo, taniec, SKS; klasy IV-VIII: basen, siatkówka, piłka nożna, badminton, koszykówka, SKS).

.

Szkoła w Kozach

Wydarzenia

Organizacja wycieczek szkolnych, rajdów i pikników rodzinnych oraz „Zielonych szkół”. Spotkania z teatrem, sztuką, ciekawymi osobami.  Warsztaty, wykłady, konferencje dla rodziców o tematyce wychowawczej.

Szkoła w Kozach

Zajęcia dodatkowe

Koła zainteresowań dostosowane do wieku dziecka, np.: dla klas I-III: koło przyrodniczo-matematyczne, taneczne, szachowe, plastyczne, krawieckie, twórcze, chór szkolny, SKS, judo, robotyka, TUS, badminton, breakdance; dla klas IV-VIII: koło przyrodniczo-matematyczne, z angielskiego, hiszpańskiego, chór szkolny, malarstwo, judo, szkoła pisania, SKS, badminton, TUS,  zajęcia twórcze, krawiectwo. Możliwość zapisania dziecka na dodatkowe zajęcia płatne.

.

Szkoła w Kozach

Edukacja ekologiczna

Propagujemy proekologiczne zachowania w życiu codziennym. Uświadamiamy, w jakim stopniu mądre decyzje i działania mają wpływ na stan środowiska.