Strefa ucznia i rodzica

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

04.09. (poniedziałek)UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
05-29.09ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
05.09. (wtorek)ZEBRANIE Z RODZICAMI, KLASY I-III
06.09. (środa)ZEBRANIE Z RODZICAMI, KLASY IV-VI
13.09. (środa)ZEBRANIE Z RODZICAMI, KLASY VII-VIII
24.10. (wtorek)KONSULTACJE / ZEBRANIE KLASY I- III GODZ. 16:00
25.10. (środa)KONSULTACJE / ZEBRANIE KLASY IV- VIII GODZ. 17:00
12.12. (wtorek)KONSULTACJE / ZEBRANIE KLASY I- III GODZ. 16:00
13.12. (środa)KONSULTACJE / ZEBRANIE KLASY IV- VIII GODZ. 17:00
22.12. (piątek)KLASOWE SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE
23-31.12.ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
18.01. (czwartek)PIERWSZY DZIEŃ NAUKI W II SEMESTRZE
23.01. (wtorek)ZEBRANIE ŚRÓDROCZNE KLASY I-III GODZ. 16:00
24.01. (środa)ZEBRANIE ŚRÓDROCZNE KLASY IV-VIII GODZ. 17:00
29.01.-11.02.FERIE ZIMOWE
29.01.-02.02.ZIMOWANKI
MARZECREKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
19.03. (wtorek)KONSULTACJE / ZEBRANIE KLASY I- III GODZ. 16:00
20.03. (środa)KONSULTACJE / ZEBRANIE KLASY IV- VIII GODZ. 17:00
27.03.-02.04.WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
14-16.05.EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
28.05 (wtorek)ZEBRANIE KOŃCOWOROCZNE KLASY I- III GODZ. 16:00
29.05. (środa)ZEBRANIE KOŃCOWOROCZNE KLASY IV-VIII GODZ. 17:00
20.06. (czwartek)ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
21.06. (piątek)ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/ 2024
24.06.-05.07.PÓŁKOLONIA WAKACYJNA