Strefa ucznia i rodzica

Kalendarz roku szkolnego

DATAWYDARZENIE
01.09. (środa)uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
02 – 03.09.spotkanie z rodzicami- klasy I-VIII
02 – 30.09zebranie z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
14.10. (czwartek)Dzień KEN–lekcje skrócone do 12:00
26.10. godz. 16:00 (wtorek)konsultacje / wywiadówka klasy I-III
27. 10. godz. 17:00 (środa)konsultacje / wywiadówka klasy IV-VIII
14.12. godz. 16:00 (wtorek)konsultacje / wywiadówka klasy I-III
15.12. godz. 17:00 (środa)konsultacje / wywiadówka klasy IV-VIII
21.12. (wtorek)pisemna informacja o przewidywanej ocenie niedostatecznej i nagannym zachowaniu wpisanie proponowanych ocen do dziennika elektronicznego
22.12. (środa)klasowe spotkania świąteczne
4.01. (wtorek) wpisanie do dziennika elektronicznego proponowanych ocen semestralnych
14.01. (piątek) wpisanie do dziennika elektronicznego ocen semestralnych
20. 01. (czwartek)pierwszy dzień nauki w II semestrze
25.01. godz. 16:00 (wtorek)wywiadówka śródroczna klasy I-III
26.01. (środa), godz. 17:00wywiadówka śródroczna klasy IV-VIII
14-25.02.ferie zimowe
22.03. (wtorek), godz. 16:00konsultacje / wywiadówka klasy I-III
23.03. (środa), godz. 17:00konsultacje / wywiadówka klasy IV-VIII
kwiecieńrekolekcje wielkopostne
14–19.04.wiosenna przerwa świąteczna
24–26.05.egzamin ósmoklasisty
30.05. (poniedziałek)pisemna informacja o przewidywanej ocenie niedostatecznej i nagannym zachowaniu wpisanie proponowanych ocen do dziennika elektronicznego
31.05. (wtorek) godz. 16:00konsultacje / wywiadówka klasy I-III
01.06. (środa) godz. 17:00konsultacje / wywiadówka klasy IV-VIII
06.06. (poniedziałek)wpisanie proponowanych ocen do dziennika elektronicznego
13.06. (poniedziałek)wpisanie do dziennika elektronicznego ocen końcoworocznych
23.06. (czwartek)zajęcia z wychowawcą
24.06. (piątek)zakończenie roku szkolnego 2021 / 2022