Strefa ucznia i rodzica

Zebrania i konsultacje dla rodziców

05.09.Zebranie z Rodzicami, klasy I-III
06.09.Zebranie z Rodzicami, klasy IV-VI
13.09.Zebranie z Rodzicami, klasy VII-VIII
05-29.09.Zebranie z Rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
24.10.Konsultacje/ zebranie, klasy I-III
25.10.Konsultacje/ zebranie, klasy IV-VIII
12.12.Konsultacje/ zebranie, klasy I-III
13.12.Konsultacje/ zebranie, klasy IV-VIII
23.01.Zebranie śródroczne z Rodzicami, klasy I-III
24.01.Zebranie śródroczne z Rodzicami, klasy IV-VIII
19.03.Konsultacje/ zebranie, klasy I-III
20.03.Konsultacje/ zebranie, klasy IV-VIII
28.05.Zebranie końcoworoczne z Rodzicami, klasy I-III
29.05.Zebranie końcoworoczne z Rodzicami, klasy IV-VIII