Strefa ucznia i rodzica

Zebrania i konsultacje dla rodziców

DATAWYDARZENIE
02 – 03.09.zebranie z Rodzicami, klasy I- VIII
02.–30. 09.zebranie z Rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
26.10. (wtorek), godz. 16:00konsultacje / zebranie, klasy I- III
27. 10. (środa), godz. 17:00konsultacje / zebranie klasy IV- VIII
14.12. (wtorek), godz. 16:00konsultacje / zebranie, klasy I- III
15.12. (środa), godz. 17:00konsultacje / zebranie, klasy IV- VIII
25.01. (wtorek), godz. 16:00wywiadówka śródroczna, klasy I- III
26.01. (środa), godz. 17:00wywiadówka śródroczna, klasy IV- VIII
22.03. (wtorek), godz. 16:00konsultacje / zebranie, klasy I-III
23.03. (środa), godz. 17:00konsultacje / zebranie, klasy IV-VIII
31.05. (wtorek) godz. 16:00konsultacje / zebranie, klasy I-III
01.06. (środa) godz. 17:00konsultacje / zebranie, klasy IV-VIII