Nasza szkoła

Dokumenty Szkoły

Organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową w Kozach jest Virtus sp. z o.o. z siedzibą w Kozach, założona przez Anitę Galocz oraz Małgorzatę i Roberta Kocoł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozach posiada Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1 z dnia 26.08.2013r. wydany przez Wójta Gminy Kozy.

Nasza szkoła uzyskała pozytywną opinię Kuratora Oświaty w Katowicach o nadaniu uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności
tj. 1 września 2014 r.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad naszą placówką jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach delegatura w Bielsku-Białej.

STATUT stanowi podstawę prawną działalności Szkoły, a jego postanowienia obowiązują wszystkich pracowników, uczniów i ich rodziców (Statut szkoły jest co roku przesyłany przez Mobidziennik na konto rodzica).

Realizujemy podstawę programową zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.